Home Mail    
 
 
  Aktualne vijesti arrow O institutu arrow Natječaji za radna mjesta
--------------------------------
Aktualne vijesti
O institutu
Cjenici usluga Instituta
Zavodi
Traži
EURAXESS
Kontakt
Foto galerija
Press Clipping
Linkovi
Lokacija Instituta
Odabir Jezika
Webmail
Korisničko ime

Šifra
Natječaji za radna mjesta Ispis E-mail
Datum: 14.08.2012.

Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč, Karla Huguesa 8, raspisuje


NATJEČAJ


za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta, na neodređeno vrijeme:


1.
znanstveni savjetnik, prvi izbor, područje društvenih znanosti, polje ekonomija, za rad na znanstvenom projektu „Valorizacija selektivnih oblika turizma u održivom razvitku ruralnih prostora“, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti: prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik.

2. stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju - analitičar, za obavljanje kemijskih analiza tla, bilja, pića i prehrambenih proizvoda i drugih poslova u skladu s djelatnošću Instituta, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti: izbor u stručno zvanje stručni savjetnik, područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda ili područje prirodnih znanosti, polje kemija, odgovarajućeg programa

3. viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – vinar, za obavljanje stručnih poslova vezano za istraživanja u vinarstvu i vinogradarstvu i drugih poslova u skladu s djelatnošću Instituta, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti: izbor u stručno zvanje viši stručni suradnik, područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, odgovarajućeg programa

Uz prijavu na natječaj za radno mjesto pod 1. treba priložiti: životopis, preslik diplome o akademskom stupnju doktora znanosti, preslik odluke o izboru u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik i kratak sažetak znanstvene djelatnosti s popisom znanstvenih radova.
Uz prijavu na natječaj za radna mjesta pod 2. i 3. potrebno je priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome) i preslik odluke o izboru u odgovarajuće stručno zvanje.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju na adresu: Institut za poljoprivredu i turizam, 52440 Poreč, K. Huguesa 8, s naznakom «Za natječaj».

Pristupnici će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.                                                                                                  


Datum: 30.07.2012.

Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču raspisuje

 
NATJEČAJ

za popunu upražnjenog sistematiziranog znanstvenog radnog mjesta, na neodređeno vrijeme:
  1. znanstveni suradnik, područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, za rad na znanstvenom projektu „Valorizacija resursa vinove loze (Vitis sp.) i banka gena“, 1 izvršitelj.

Uvjeti: prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ((„Narodne novine“, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 63/11) i izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, preslik diplome o akademskom stupnju doktora znanosti, preslik odluke o izboru u znanstveno zvanje znanstveni suradnik i kratak sažetak znanstvene djelatnosti s popisom znanstvenih radova.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju na adresu: Institut za poljoprivredu i turizam, 52440 Poreč, K. Huguesa 8, s naznakom «Za natječaj».

Pristupnici će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.


Datum: 27.07.2012.

PONIŠTENJE NATJEČAJA


Na temelju Odluke Upravnog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču od 27.07.2012. godine, Institut za poljoprivredu i turizam objavljuje poništenje natječaja
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču na četiri godine, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 78/12 od 13.07.2012. godine, Glasu Istre od 13.07.2012., na internetskoj stranici Instituta i na oglasnoj ploči Instituta.

 
Datum: 13.07.2012.

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču

1. Za ravnatelja/icu Instituta može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- koja je izabrana u znanstveno zvanje iz područja djelatnosti Instituta
- koja ima 5 godina radnog iskustva u rukovođenju ili radu na rukovodećim radnim mjestima.
- da predloži jasnu koncepciju ostvarenja programa rada i razvoja IPTPO-a

- poznavanje najmanje jednog stranog jezika

Uvjeti iz točke 1. dokazuju se:

- pisanim programom ostvarenja rada i razvoja IPTPO-a s prijedlozima konkretnih mjera koje će poduzeti za ispunjavanje ciljeva znanstvene i poslovne politike IPTPO-a, 
- vođenjem nacionalnih i međunarodnih znanstvenih projekata,
- rukovodećim funkcijama

- iskustvom u vođenju istraživačkih jedinica


Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

- životopis koji sadrži opće podatke, podatke o školovanju, stečenoj spremi i akademskom stupnju te dosadašnjem radnom iskustvu na rukovodećim  položajima,
- diplomu o akademskom stupnju, 
- ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju uvjeti iz točke 1. te
- uvjerenje da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci).

Program rada kandidat za ravnatelja/icu izlaže pred Upravnim i Znanstvenim vijećem IPTPO-a
 
Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 4 godine.

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, u zatvorenoj omotnici na adresu: Institut za poljoprivredu i turizam, K Huguesa 8, Poreč s naznakom: „Za Stručno povjerenstvo za izbor ravnatelja Instituta”.

Pristupnici na natječaj će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.Datum: 04.06.2012.

Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču raspisuje 

NATJEČAJ

za izbor na sistematizirano radno mjesto spremačica - radno mjesto IV. vrste,
1 izvršitelj/ica
Uvjeti: završena osnovna škola i zdravstvena sposobnost
Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme, uz probni rad od mjesec dana.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, preslik domovnice, preslik svjedodžbe o završenoj školi i preslik radne knjižice.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Prijave se šalju na adresu: Institut za poljoprivredu i turizam, 52440 Poreč, K. Huguesa 8, s naznakom «Natječaj za radno mjesto spremačice».

Pristupnici će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.


Datum 03.04.2012.

Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču raspisuje

NATJEČAJ

za izbor na sistematizirana znanstvena radna mjesta, na neodređeno vrijeme:

1. znanstveni savjetnik, područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, za rad na znanstvenom projektu „Valorizacija resursa vinove loze (Vitis sp.) i banka gena“, vinogradarstvo, 1 izvršitelj

Uvjeti: prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik - područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda
 
2. viši znanstveni suradnik, područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, za rad na znanstvenom projektu „Valorizacija resursa vinove loze (Vitis sp.) i banka gena“, vinarstvo, 1 izvršitelj

Uvjeti: prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik - područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis
- preslik diplome o akademskom stupnju doktora znanosti
- preslik odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje
- kratak sažetak znanstvene djelatnosti s popisom znanstvenih radova.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Prijave se šalju na adresu: Institut za poljoprivredu i turizam, 52440 Poreč, K. Huguesa 8, s naznakom «Za natječaj».

Pristupnici će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.
 
Aktualne vijesti | O institutu | Cjenici usluga Instituta | Zavodi | Traži | EURAXESS | Kontakt | Foto galerija | Press Clipping | Linkovi | Lokacija Instituta |
Banner