Home Mail    
 
 
  Aktualne vijesti arrow O institutu arrow Projekti
--------------------------------
Aktualne vijesti
O institutu
Cjenici usluga Instituta
Zavodi
Traži
EURAXESS
Kontakt
Foto galerija
Press Clipping
Linkovi
Lokacija Instituta
Odabir Jezika
Webmail
Korisničko ime

Šifra
Projekti Ispis E-mail
AKTUALNI BILATERALNI projekti:

Projekt:
„Karakterizacija sorti Teran i Refošk na osnovu ampelografskih, genetičkih i enoloških svojstava”
Voditelj projekta:
dr.sc. Sanja Radeka
Trajanje projekta: 01.01.2012. – 31.12.2013.
Karakteristika: Bilateralni znanstveno - istraživački projekt Hrvatska – Slovenija


Cilj ovog projekta je opisati sorte Teran i/ili Refošk na osnovu genetičkih, ampelografskih, te enoloških svojstava kako bi se utvrdilo da li se radi o istoj ili o različitim sortama čime će se razriješiti problem imenovanja i razjasniti genetski odnos Teran i Refošk sorti/genotipa uzgojenih u hrvatskoj i slovenskoj Istri. Usporedbom sa svjetskim sortama Refosco i Terrano grupa omogućiti će se utvrđivanje njihove genetske povezanosti. Sorte Teran i/ili Refošk mogli bi biti različiti tipovi ili bi mogli biti različite sorte, iako su kod njih opažene fenotipske sličnosti. Uzgajaju se većinom u obalnom području Slovenije (vinogradarska područja Kras i Kopar), U Hrvatskoj (Istra) i u Italiji (Regija Friuli – Venecija). Tijekom stoljeća, u različitim dijelovima Istre, sorte su dobile različita imena i sinonime od kojih su najpoznatija i najčešće upotrebljavana Refošk, Teran, Teranovka, Istarski Refošk, Refosco penduncolo roso. U hrvatskom dijelu Istre proizvodi se vino sorti Teran i Refošk od različitog sadnog materijala podrijetlom iz Slovenije i Italije. U vinogradarskoj regiji Kras u Sloveniji vino PTP Teran proizvodi se od sorte Refošk i obilježeno je tradicionalnom oznakom zemljopisnog podrijetla, a ujedno se proizvodi i vino Refošk.

AKTUALNI VIP projekti:

Projekt:
"Primjena rane defolijacije u svrhu povećanja kvalitete grožđa i vina"

Voditelj:
dr. sc. Marijan Bubola
Trajanje:
13.11.2012. 12.11.2014.
Karakteristika: Projekt odobren od strane Vijeća za istraživanja u poljoprivredi (VIP), koje djeluje u sklopu Ministarstva poljoprivrede

Ovim projektom istražit će se jedan novi pristup u obavljanju defolijacije vinove loze, koji se posljednjih nekoliko godina u svijetu uvelike istražuje i primjenjuje, a sastoji se u odstranjivanju oko šest listova po mladici prije početka cvatnje, što je ranije i intenzivnije u odnosu na standardnu tehniku defolijacije.

Ciljevi ovog projekta jesu utvrditi kako rana defolijacija u zoni grozda utječe na prinos i komponente prinosa (masa bobice, broj bobica po grozdu, masa grozda, broj grozdova po trsu, prinos po trsu i hektaru), na zaraženost grozdova sivom plijesni, na kvalitetu grožđa (udio šećera i ukupne kiselosti, pH vrijednost, udio ukupnih antocijana i ukupnih fenola kod crnih sorata te spojeva primarne arome kod Malvazije istarske), na fizikalno-kemijski sastav vina (ukupni i pojedinačni antocijani, intenzitet boje i ukupni fenoli kod crnih sorata te aromatski spojevi kod Malvazije istarske) te na senzornu ocjenu vina.

Istraživanje će se provesti na sortama Teran, Malvazija istarska, Merlot i Cabernet Sauvignon (na području Istre) te na Plavcu malom (na području Dalmacije), kod proizvođača koji s vinima izlaze na tržište.

Rana defolijacija će se usporediti sa standardnim tehnikama proizvodnje za svaku pojedinu sortu u proizvodnim uvjetima gdje se ona uzgaja. Istraživanjem će se utvrditi i razlika u utrošku radne snage između rane defolijacije i standardnih tehnika proizvodnje te provesti analiza troškova i koristi (cost-benefit) u svrhu ocjene ekonomske opravdanosti primjene rane defolijacije.

Očekuje se da će se defolijacijom pred cvatnju blago smanjiti prinos kod većine sorti uslijed slabije oplodnje i smanjenog porasta bobice, ali da će grožđe biti kvalitetnije, odnosno da će imati veći udio šećera, ukupnih antocijana i ukupnih fenola kod crnih sorata te spojeva primarne arome kod Malvazije istarske te da će vino kod tretmana rane defolijacije imati bolje senzorne karakteristike od kontrolnog tretmana. Kad se uzme u obzir smanjenje prinosa grožđa, utrošak radne snage i povećanje kvalitete vina, očekuje se da će primjena rane defolijacije biti opravdana kod proizvodnje vina visoke kvalitete koja na tržištu mogu postići višu cijenu u odnosu na vina redovne kvalitete te da će rana defolijacija biti posebice interesantna za one proizvođače koji takva vina žele imati u svojoj ponudi.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 98.465,00 HRK, a njegovo financiranje osigurano je od strane Vijeća za istraživanja u poljoprivredi (Ministarstva poljoprivrede) u iznosu od 66.465,00 HRK, OPG-a Pilato iz Lašići u iznosu od 7.000,00 HRK, A.T.C.-a d.o.o. iz Koreniki u iznosu od 5.000,00 HRK, Agrolagune d.d. iz Poreča u iznosu od 10.000, HRK te Udruge Agroemonia (Grad Novigrad) u iznosu od 10.000,00 HRK.


Projekt:
„Agronomsko i ekonomsko vrednovanje konsocijacije maslina - dalmatinski buhač“

Voditelj projekta: dr.sc. Dean Ban
Trajanje:
01.01.2013. 01.01.2015.
Karakteristika: Projekt odobren od strane Vijeća za istraživanja u poljoprivredi (VIP), koje djeluje u sklopu Ministarstva poljoprivrede

Tradicija uzgoja masline i dalmatinskog buhača u konsocijaciji na području mediteranskog dijela Hrvatske, napustila se sredinom prošlog stoljeća. Uzgojem ovih dviju kultura u konsocijaciji na istoj su se površini brali plodovi masline, ali i cvjetovi buhača, dok je biljka buhača imala prirodno, no znanstveno neistraženo, repelentno djelovanje na štetnike u masliniku. Razlog nestanka ove prakse je prelazak na konvencionalni sustav zaštite, razvoj kemijske industrije i sintetskih piretroida, koji su zamijenili piretrin dobiven ekstrakcijom cvijeta buhača. Stoga danas takvu konsocijaciju gotovo da i ne susrećemo. Iz tih razloga danas se uzgoj masline i ne može zamisliti bez redovitog i adekvatnog planiranja kemijske zaštite masline od štetočinja. Maslinu napada preko 250 štetočinja, a samo se dio njih redovito javlja čineći značajne ekonomske štete (Žužić et al, 2001.). Najznačajniji štetnici masline na našem području su maslinin moljac (Praysoleae Bern.) i maslinina muha (Bactroceraoleae Rossi), a rasprostranjeni su u svim područjima uzgoja masline na Mediteranu i šire. U pojedinim godinama mogu uzrokovati značajne gospodarske štete, što se odnosi na prinos, kakvoću ploda, te konačno i na kakvoću ulja kod uljnih sorti, odnosno maslina za jelo. Stoga, najčešća mjera zaštite maslina od štetnika podrazumijeva tretiranje maslinika klasičnim kemijskim insekticidima. Današnji trend u poljoprivrednoj proizvodnji, kako bi se smanjilo onečišćenje okoliša, rezidui pesticida, te što manje kontaminiralo plodove maslina, kreće se u pravcu ekološkog sustava gospodarenja i korištenju alternativnih, ekološki prihvatljivih načina suzbijanja štetnika na maslinama.

Jedna od tih mjera je i cilj ovog projekta, odnosno utvrditi mogućnost zaštite masline od štetnika sadnjom buhača između maslina, koji će djelovati kao repelent ili korištenjem prirodnog pripravka na bazi piretrina koji se dobije ekstrakcijom cvijeta dalmatinskog buhača. Iz tog razloga bilo bi interesantno u maslinarsku proizvodnju, koja je u Hrvatskoj u ekspanziji, ponovo aktivirati ovu konsocijaciju ako se ona u istraživanju pokaže efikasnom, obzirom da je ekološki iznimno prihvatljiva. Nažalost, ova se konsocijacija više ne susreće u maslinicima na našoj obali iako ona predstavlja kulturno i tradicijsko nasljeđe. U sklopu projekta posadit će se ogledno pokazni nasad ove konsocijacije koji će poslužiti za edukaciju maslinara, ali služit će i kao turistička zanimljivost na tom području.


Cilj ovog istraživanja je poljskim pokusom i ekonomskim pokazateljima utvrditi komponente prinosa biljke masline i buhača u konsocijaciji maslina-dalmatinski buhač, te utjecaj biljke buhača i ekstrakta buhača na brojnost populacije maslininog moljca i maslinine muhe i/ili ostalih štetnika i kukaca koji će se utvrditi u odnosu na klasična kemijska sredstva u maslinarskoj proizvodnji. Ujedno, na osnovi agronomskih parametara i tržno-ekonomske analize utvrdila bi se profitabilnost ovakve konsocijacije u uvjetima jadranske Hrvatske. Sljedeći cilj je organizirati i podignuti demonstracijsko - ogledni nasad konsocijacije maslina - buhač na oko 1.500 m2 površine za edukaciju poljoprivrednika u ovoj proizvodnji, te demonstraciju turistima kao kulturno i tradicijsko nasljeđe u cilju proširenja turističke ponude.


Ukupna vrijednost projekta iznosi 213.000,00 HRK, a njegovo financiranje osigurano je od strane Vijeća za istraživanja u poljoprivredi (Ministarstva poljoprivrede) u iznosu od 140.000,00 HRK, Istarske županije u iznosu od 20.000,00 HRK, Grada Poreča u iznosu od 20.000,00 Općine Kršan u iznosu od 21.000,00 HRK, Općine Kaštelir - Labinci u iznosu od 10.000,00 HRK, te Grad Pula u iznosu od 2.000,00 HRK.ZAVRŠENI PROJEKTI

EU projekti:


IPA SLO EU 2007 – 2013 project “Wellness Istra”

INTEGRACIJA TIPIČNIH PROIZVODA SEOSKIH GOSPODARSTAVA, KUHINJE, PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE I SPA CENTARA U TURISTIČKU PONUDU EKOLOŠKE WELLNESS DESTINACIJE ISTRA

AKRONIM: WELLNESS ISTRA
Operation number: OP13.4.1.01.0008.04.
Contract NO: SI-HR-1-1-010/4
Trajanje projekta: 24 mjeseca
Vremenski period: 01.10.2009. – 30.09.2011.
Glavni partner na projektu: Općina Piran
Voditelj projekta u Institutu: mr.sc. Ninoslav Luk

Projektom se zajednički razvija ekološka wellness destinacija –ISTRA, na temelju načela održivog razvoja te boljeg iskorištavanja postojećih prirodnih i kulturnih resursa regije i tipičnih autohtonih proizvoda i kuhinje. S integracijom tipičnih proizvoda seoskih gospodarstava, kuhinje, prirodne i kulturne baštine i spa centara možemo povećati konkurentnost međudržavne regije i privući posjetitelje iz cijelog svijeta, a ne samo iz okolnih država, te istovremeno očuvati identitet stanovništva regije.Wellness nisu samo toplice i spa centri; primarni fokus ove djelatnosti je promocija zdravlja, zdrave prehrane, aktivnog odmora, duhovne i fizičke relaksacije, a intenzivnije uključivanje kulturne baštine i prirodnih vrijednosti te autentičnih turističkih proizvoda i usluga povećava doživljaj.

Integralna održiva ponuda koju ćemo razviti kroz ovaj projekt temeljit će se na raznolikosti kao i na kvaliteti ponuđenih usluga. Podizanje kvalitete u turizmu je izuzetno teška zadaća, ponajviše zbog velike konkurencije. Kroz ovaj projekt ćemo razviti i osigurati zajedničke minimalne standarde kvalitete s ciljem da u našoj međudržavnoj regiji ponudimo čim veću kvalitetu proizvoda.

Za više informacija možete kontaktirati mr.sc. Ninoslava Luk-a na e-mail: ninoslav@iptpo.hr


EU projekt M.O.R.E. - Market of Olive Residues for Energy  ( Tržište rezidua maslina u funkciji  obnovljivih izvora energije )

Call: TRENELECS IEE 2004 – 2008 TYPE 1/ 2
Contract NO: EIE/07/273/S12.466853
Trajanje projekta: 30 mjeseci
Vremenski period: 01.11.2007. – 30.04.2010.
Glavni partner na projektu: ARE Liguria SpA - Regional Energy Agency of Liguria
Završni voditelj projekta u Institutu: mr.sc. Ninoslav Luk


Institut za poljoprivredu i turizam bio je jedan je od 6 partnera na EU projektu "M.O.R.E" financiranom iz EU programa Intelligent Energy – Europe“ (IEE). Osnovni cilj projekta "M.O.R.E." bio je ispitati korištenje ostataka nastalih u proizvodnji maslinovog ulja kao obnovljivog izvora energije. Cilj ovog projekta odnosio se na stvaranje i razvoj stabilnog tržišta za korištenje ostataka / komina / nakon prerade maslina prvenstveno u energetske svrhe. Temelj rada na projektu definirao se kroz provođenje specifične obuke i aktivnosti osvješćivanja nositelja maslinarske proizvodnje. Aktivnosti razmjene iskustava i analiza bile su usredotočene na definiranje metodologije za prepoznavanje najboljih rješenja u smislu opsega, primijenjene tehnologije, troškova i vještina upravljanja kominama maslina, kako bi se udovoljilo stvarnim potrebama maslinarske proizvodnje u različitim zemljama Europe. Projekt "M.O.R.E" uključivao je pet maslinarskih europskih zemalja, i to: Italiju, Španjolsku, Grčku, Sloveniju i Hrvatsku, odnosno institucije i organizacije predstavnike tih zemalja povezane u partnerstvo.

Za sve dodatne i informacije o projektu, te brošuru, možete kontaktirati mr.sc. Ninoslava Luka na e-mail: ninoslav@iptpo.hr
 


ZAVRŠENI - Istraživačko razvojni projekti:

                                              


Dr. sc. Milan Oplanić pokrenuo je projekt "GIS za upravljanje maslinarskom proizvodnjom", odobren od Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, u svojstvu VIP projekta. Geografski informacijski sustav (GIS) koristi računala, programsku opremu (software) i ljude kako bi upravljao, analizirao i prikazivao podatke i njihov geografski aspekt.

Koristeći GIS, podaci se prikazuju i analiziraju u grafičkom obliku, odnosno na interaktivnoj karti, te time omogućavaju poljoprivrednicima i poljoprivrednim proizvođačima da imaju konstantan pregled svih kultura koje su zasadili ili zasijali po svojim katastarskim česticama.

Za sve dodatne informacije o ovom iznimnom projektu, te za informacije bitne za predugovaranje novog projekta GIS obrade Vaših poljoprivrednih površina obratite se
dr. sc. Milanu Oplaniću na e-mail: milan@iptpo.hr
U suradnji sa poljoprivrednom Zadrugom „Agroistra“ iz Pule početkom 2008. godine započeo je projekt "Razvoj robne marke „Istarski mladi krumpir“. Projekt je poduprt i financiran od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske u iznosu od 70 %, te Istarske županije u iznosu od 30 % sredstava namijenjenih za realizaciju projekta. Nosilac projekta bio je Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču, a voditelj projekta i osoba zadužena za koordinaciju nakon završetka projekta bio je dr. sc. Dean Ban.

Ideja za pokretanje projekta proizašla je iz problema s kojima se odavno susreću proizvođači mladog krumpira uglavnom na području južne Istre gdje su locirani i najveći proizvođači tog povrća. Problem je bio kako naći prepoznatljivost njihovog poljoprivrednog proizvoda na tržištu. Rezultati su se odrazili na značajnom povećanju prodaje istarskog mladog krumpira, puten novo stvorene robne marke "ISKRO - Istarski mladi krumpir" S novom robnom markom Istarski mladi krumpir našao je stabilno i prepoznatljivo mjesto na tržištu.

Za sva dodatne informacije o projektu, za brošuru, te za informacije oko predugovaranja sličnog projekta, možete se obratiti voditelju projekta dr. sc. Deanu Banu na e-mail: dean@iptpo.hr

Znanstveno istraživački projekti:

Institut za poljoprivredu i turizam Poreč ima 4 znanstvena projekta odobrena za financiranje od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

1. Znanstveni projekt: 147-1470497-055 „ Valorizacija resursa vinove loze ( Vitis sp. ) i banka gena“

2. Znanstveni projekt: 147-1782133-0453 „Ekološki prihvatljiv uzgoj povrća u krškim područjima“

3. Znanstveni projekt: 147-1470497-3034 „Valorizacija selektivnih oblika turizma u održivom razvoju ruralnih prostora“

4. Znanstveni projekt: 147-0000000-3605 „ Karakterizacija autohtonih sorti maslina u Istri“

 

 
Aktualne vijesti | O institutu | Cjenici usluga Instituta | Zavodi | Traži | EURAXESS | Kontakt | Foto galerija | Press Clipping | Linkovi | Lokacija Instituta |
Banner