Home Mail    
 
 
  Aktualne vijesti arrow EURAXESS
--------------------------------
Aktualne vijesti
O institutu
Cjenici usluga Instituta
Zavodi
Traži
EURAXESS
Kontakt
Foto galerija
Press Clipping
Linkovi
Lokacija Instituta
Odabir Jezika
Webmail
Korisničko ime

Šifra
EURAXESS Ispis E-mail
'EURAXESS - Researchers in Motion' je jedinstven web portal koji omogućuje pristup potpunim i aktualnim informacijama i uslugama, namijenjen istraživačima iz Europe i izvan nje, koji žele započeti ili nastaviti svoju znanstvenu karijeru u Europi. EURAXESS predstavlja pan-europsku inicijativu, koju podržava 35 zemalja. EURAXESS pruža pristup informacijama iz svih ovih zemalja, uključujući i mrežu točaka koje pružaju neposredne, osobne usluge istraživačima koji žele svoju karijeru nastaviti u nekoj drugoj europskoj zemlji.

EURAXESS pruža podršku mobilnim istraživačima, ali i znanstvenim institucijama u potrazi za vrhunskim stručnim kadrom. Ova inicijativa jedna je od ključnih u okviru angažmana Europske Unije za uklanjanje prepreka slobodnom kretanju znanja unutar Europe i osnaživanje međunarodne mobilnosti istraživača, studenata, znanstvenika i predavača.

EURAXESS web portal spaja četiri inicijative Europske Unije sa zajedničkim ciljem – uspostava Europe kao centra izvrsnosti za istraživačke karijere: Jobs, Services, Rights and Links.


EURAXESS Hrvatska

EURAXESS EU

Deklaracija o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeksu o zapošljavanju istraživača / Declaration of Commitment to „The European Charter for Researchers“ and „The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers“
 
 
Aktualne vijesti | O institutu | Cjenici usluga Instituta | Zavodi | Traži | EURAXESS | Kontakt | Foto galerija | Press Clipping | Linkovi | Lokacija Instituta |
Banner