Home Mail    
 
 
  Aktualne vijesti arrow Zavodi arrow Zavod za poljoprivredu arrow Pedološki laboratorij
--------------------------------
Aktualne vijesti
O institutu
Cjenici usluga Instituta
Zavodi
Traži
EURAXESS
Kontakt
Foto galerija
Press Clipping
Linkovi
Lokacija Instituta
Odabir Jezika
Webmail
Korisničko ime

Šifra
Pedološki laboratorij Ispis E-mail
Pedološki laboratorij

Povijest

Počeci rada pedološkog laboratorija i njegovo opremanje vezani su uz 2001. godinu kada je mr.sc. Ivan Bratović izradio dokument Program razvoja i opremanja pedološkog laboratorija, a u ožujku 2003. na temelju rješenja u okviru Zavoda za poljoprivredu i prehranu, Instituta za poljoprivredu i turizam formiran je pedološki laboratorij. Za voditelja pedološkog laboratorija imenovan je dr.sc. Dean Ban, kojeg je na mjestu voditelja naslijedio mr.sc. David Gluhić. Magistar Gluhić je dužnost voditelja laboratorija obnašao do veljače 2008. godine.

Analize koje obavlja pedološki laboratorij
Pedološki laboratorij obavlja analize tla u svrhu praćenja plodnosti vinograda, voćnjaka ili povrtnjaka radi pravilnog korištenja gnojiva i postizanja odgovarajućeg prinosa, te analize za ostvarivanje prava na poticaj temeljem Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu, te njegovim izmjenama i dopunama NN 87/2002 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/309204.html, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu NN 141/2006 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/128934.html i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu NN 85/2008 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/340332.html .
Obrasce za ostvarivanje prava na poticaj moguće je pronaći na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja http://www.mps.hr/eusluge/koraci.asp?UslugaID=18
 
Analize tla koje obavlja pedološki laboratorij:
- određivanje reakcije tla (pH u vodi i KCl)
- određivanje biljci pristupačnog fosfora
- određivanje biljci pristupačnog kalija
- određivanje ukupnog dušika
- određivanje organske tvari
- određivanje doze vapna za kalcizaciju (za kisela tla pH u KCl < 5,5)
- određivanje zemnoalkalnih karbonata (za alkalna tla)
- određivanje fiziološki aktivnog vapna
- određivanje mehaničkog sastava tla

 
PARAMETAR
METODA
Određivanje reakcije tla
elektrometrijski
Određivanje biljci pristupačnog fosfora
AL metoda
Određivanje biljci pristupačnog kalija
AL metoda
Određivanje ukupnog dušika
Modificirana metoda po Kjeldahlu
Određivanje organske tvari
Metoda po Tjurinu
Određivanje doze vapna za kalcizaciju
Modificirana metoda po Kappenu
Određivanje zemnoalkalnih karbonata
volumetrijski - Scheiblerovim kalcimetrom

 


Uzimanja uzoraka tla za analize

Prije uzimanja uzoraka tla za analizu potrebno je procijeniti ujednačenost proizvodne površine. Neujednačenost se često može zamijetiti po samom izgledu površine tla:
• Različiti mikroreljef (nagib, depresije, uzvišenja, kanali)
• Različita vodopropusnost (zadržavanje vode na pojedinim dijelovima proizvodne površine)
• Teksturna neujednačenost (različita rahlost ili zbijenost tla, mjestimično stvaranje pokorice)
• Različita boja (svjetlije ili tamnije površine – različita vlažnost, količina organske tvari, tekstura i dr.)

Prosječan uzorak tla

Prosječan uzorak je mase 0,5-1,5 kg i sastoji se od 10-20 dobro izmiješanih pojedinačnih poduzoraka ravnomjerno uzetih sa ujednačenog (homogenog) dijela proizvodne površine. Ukoliko je proizvodna površina neujednačena (nehomogena) potrebno je za svaki dio uzeti novi PROSJEČAN UZORAK TLA.
Postoje dva modela uzimanja uzoraka tla s neke površine:
1) uzimanje uzoraka u obliku W (slika 1.)


slika 1.

2) uzimanje uzoraka u obliku Z (slika 2.)


slika 2.

Prilikom uzimanja uzoraka potrebno je voditi računa da se isključe rubni dijelovi parcele.

Uzimanje prosječnog uzorka tla
Za potrebe vinogradarskih i voćarskih kultura uzimaju se dva prosječna uzorka, sa slijedećih dubina:
• Površinski sloj, 0-30 cm dubine
• Dubinski sloj, 30-60 cm dubine

Za potrebe povrtnih, ratarskih kultura i lavande, uzima se jedan prosječan uzorak sa jedne dubine:
• Površinski sloj, 0-30 cm dubine

Način uzimanja uzoraka:
• Lopatom ili ašovom iskopati rupe do dubine uzimanja uzoraka (slika 3.)
• Vertikalno lopatom odsjeći tlo debljine 3-5 cm do dubine uzimanja uzoraka (slika 4.)
• Odsječeni rubni dijelovi na lopati se odbacuju, a središnji dio čini jedan prosječan poduzorak (slika 5.)• Sve pojedinačne poduzorke, sa iste dubine, sakupiti u jednu kantu, dobro promiješati i izdvojiti 0,5-1,5 kg tla. To čini jedan prosječan uzorak za određenu (jednu) dubinu. Uzorak se stavlja u plastičnu vrećicu na kojoj se napiše dubina uzorkovanja (npr. 0-30 cm)

Zapisnik s popisom uzoraka sadrži slijedeće podatke za sve uzorke:

1) podaci o vlasniku površine (ime, prezime, adresa, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa),
     − ukoliko je naručitelj analize pravna osoba (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili tvrtka) potrebno je navesti JMBG nositelja 
     obiteljskog   poljoprivrednog gospodarstva, odnosno MB tvrtke
2) planirani usjev ili nasad za koji se traži analiza,
3) datum i ime osobe koja je uzela uzorak tla,
4) ukoliko se naručuje analiza za ostvarivanje novčanog poticaja potrebno je dostaviti kopiju katastarskog plana s označenim česticama za koje se traži poticaj

Dostavljanje uzoraka
Uzorke je moguće dostaviti osobno u Pedološki laboratorij ili poslati poštom na adresu:
Institut za poljoprivredu i turizam,
Karla Huguesa 8, 52440 Poreč

Prijem uzoraka tla
PON – PET
8.00 – 15.00

Cjenici usluga laboratorija

Kontakti:

Voditelj pedološkol laboratorija
Zoran Užila, dipl. ing. agr.
stručni suradnik u sustavu znanosti
TEL: +385 52 408 337

Klara Pilar
poljoprivredni tehničar
administrator
TEL: +385 52 408 334

Predstojnica Zavoda
dr. sc. Barbara Sladonja
Viši znanstveni suradnik
TEL: + 385 52 408 304
 
Aktualne vijesti | O institutu | Cjenici usluga Instituta | Zavodi | Traži | EURAXESS | Kontakt | Foto galerija | Press Clipping | Linkovi | Lokacija Instituta |
Banner