Home Mail    
 
 
  Aktualne vijesti arrow Zavodi arrow Zavod za poljoprivredu arrow Vinarski laboratorij
--------------------------------
Aktualne vijesti
O institutu
Cjenici usluga Instituta
Zavodi
Traži
EURAXESS
Kontakt
Foto galerija
Press Clipping
Linkovi
Lokacija Instituta
Odabir Jezika
Webmail
Korisničko ime

Šifra
Vinarski laboratorij Ispis E-mail
PODRUČJA DJELATNOSTI VINARSKOG LABORATORIJA
 
Vinarski laboratorij djeluje u sklopu Zavoda za poljoprivredu i prehranu Instituta za poljoprivredu i turizam. Ima dugu tradiciju i još od 1985. godine obavlja fizikalno – kemijske analize mošta, vina i jakih alkoholnih pića u sklopu komercijalne i znanstveno – istraživačke djelatnosti, te ima vrlo veliku važnost za istarsku regiju u smislu kontrole i podizanja kakvoće vina.
Laboratorij je dobro ekipiran, te je u njemu zaposleno šest djelatnika:
 
Končeta Brnobić, dipl. ing. kem. – analitičar
Nikolina Jedrejčić, ing.vin. – analitičar
Marica Stranić, kem.teh. – analitičar

Laboratorij je suvremeno opremljen, sva oprema je u funkciji te se unutar laboratorija odvija aktivan znanstveno – istraživački i komercijalni rad.
 
 
KOMERCIJALNA DJELATNOST LABORATORIJA
 
Od 2006. godine Vinarski laboratorij je Rješenjem resornog Ministarstva (MPRRR) u statusu ovlaštenog laboratorija za obavljanje stručnih poslova fizikalno – kemijske analize vina i drugih proizvoda od grožđa vinove loze, te voćnih vina, a za potrebe puštanja u promet navedenih proizvoda (domaći promet, uvoz, izvoz).
Od ožujka 2010. godine Vinarski laboratorij je i akreditiran prema Normi HRN EN ISO/IEC 17025 (Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija) u istom području za svih 12 metoda iz Pravilnika o fizikalno – kemijskim metodama analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina (NN 106/04) što znači da su metode laboratorija odnosno rad laboratorija u cijelosti usklađeni s propisima EU, te su naša analitička izvješća, certifikati i svjedodžbe o kakvoći koje izdajemo važeći u cijelom svijetu.
Vinarski laboratorij je akreditiran od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA), nacionalnog tijela za akreditaciju, koja je izdala potvrdu o udovoljavanju laboratorija zahtjevima navedene norme – Potvrdu o akreditaciji
 
 
  
PODRUČJE AKREDITACIJE / SCOPE OF ACCREDITATION
 
ZAVOD ZA POLJOPRIVREDU I PREHRANU
VINARSKI LABORATORIJ
 
  
 
Materijali/Proizvodi
Materials/Products
Vrsta ispitivanja/Svojstvo
Type of test/Property
Raspon/Range
Metoda ispitivanja
Test method
1.                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mošt, vino, drugi proizvodi od grožđa i vina te voćna vina
 
 
Must, wine, other grape and wine products and fruit wines
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mošt, vino, drugi proizvodi od grožđa i vina te voćna vina
 
 
Must, wine, other grape and wine products and fruit wines
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mošt, vino, drugi proizvodi od grožđa i vina te voćna vina
 
 
Must, wine, other grape and wine products and fruit wines
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Određivanje gustoće i relativne gustoće pri 20ºC
 
Determination of density and specific gravity at 20ºC
 
 
 
Pravilnik o fizikalno-kemijskim metodama analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina (N.N. 106/04- I, članci 4 i 6-točka 2).
Regulation on physical-chemical methods of must, wine, other grape and wine products and fruit wine analysis, „Official Gazette“ No. 106/04-I, Articles 4 and 6 point 2.
 
Commission Regulation (EC) No 2676/90-1, Official Journal of the European Communities, L 272 Volume 33, 3. October 1990
2.                  
Određivanje alkoholne jakosti
 
Determination of alcoholic strength by volume
 
 
 
Pravilnik o fizikalno-kemijskim metodama analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina (N.N. 106/04-II, članci 7, 8 i 10-točka 2).
Regulation on physical-chemical methods of must, wine, other grape and wine products and fruit wine analysis, „Official Gazette“ No. 106/04-II, Articles 7, 8 and 10 point 2
 
Commission Regulation (EC) No 2676/90-3, Official Journal of the European Communities, L 272 Volume 33, 3. October 1990
3.                  
Određivanje ukupnog suhog ekstrakta
 
Determination of total dry extract
 
 
 
Pravilnik o fizikalno-kemijskim metodama analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina (N.N. 106/04-III, članak 11).
Regulation on physical-chemical methods of must, wine, other grape and wine products and fruit wine analysis, „Official Gazette“ No. 106/04-III, Article 11
 
Commission Regulation (EC) No 2676/90-4, Official Journal of the European Communities, L 272 Volume 33, 3. October 1990
4.                  
Određivanje reducirajućih šećera
 
Determination of reducing sugars
Determination of reducing sugars by means of Fehling's solution with methylene blue as internal indicator. Lane, J.H., Eynon, L., J. Soc. Chem. Ind., 1923, n.4. 32.
5.                  
Određivanje pepela
 
Determination of ash content
 
 
 
Pravilnik o fizikalno-kemijskim metodama analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina (N.N. 106/04-V, članak 15).
Regulation on physical-chemical methods of must, wine, other grape and wine products and fruit wine analysis, „Official Gazette“ No. 106/04-V, Article 15
 
Commission Regulation (EC) No 2676/90-9, Official Journal of the European Communities, L 272 Volume 33, 3. October 1990
6.                  
Određivanje pH
 
Determination of pH
 
 
 
Pravilnik o fizikalno-kemijskim metodama analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina (N.N. 106/04-VI, članak 16).
Regulation on physical-chemical methods of must, wine, other grape and wine products and fruit wine analysis, „Official Gazette“ No. 106/04-IV, Article 16
 
Commission Regulation (EC) No 2676/90-24, Official Journal of the European Communities, L 272 Volume 33, 3. October 1990
7.                  
Određivanje ukupne kiselosti
 
Determination of total acidity
 
 
 
Pravilnik o fizikalno-kemijskim metodama analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina (N.N. 106/04-VII, članak 17).
Regulation on physical-chemical methods of must, wine, other grape and wine products and fruit wine analysis, „Official Gazette“ No. 106/04, Articles 17
 
Commission Regulation (EC) No 2676/90-13, Official Journal of the European Communities, L 272 Volume 33, 3. October 1990
8.                  
Određivanje hlapive kiselosti
 
Determination of volatile acidity
 
 
 
Pravilnik o fizikalno-kemijskim metodama analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina (N.N. 106/04-VIII, članak 18).
Regulation on physical-chemical methods of must, wine, other grape and wine products and fruit wine analysis, „Official Gazette“ No. 106/04, Article 18
 
Commission Regulation (EC) No 2676/90-14, Official Journal of the European Communities, L 272 Volume 33, 3. October 1990
9.                  
Određivanje slobodnog i ukupnog sumpornog dioksida
 
Determination of free and total sulphur dioxide
 
 
 
Pravilnik o fizikalno-kemijskim metodama analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina (N.N. 106/04-X, članci 20 i 22).
Regulation on physical-chemical methods of must, wine, other grape and wine products and fruit wine analysis, „Official Gazette“ No. 106/04,Articles 20 and 22
 
Commission Regulation (EC) No 2676/90-25, Official Journal of the European Communities, L 272 Volume 33, 3. October 1990
10.               
Određivanje limunske kiseline
 
Determination of citric acid
 
 
 
Pravilnik o fizikalno-kemijskim metodama analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina (N.N. 106/04-XI, članak 23).
Regulation on physical-chemical methods of must, wine, other grape and wine products and fruit wine analysis, „Official Gazette“ No. 106/04, Article 23
 
Commission Regulation (EC) No 2676/90-17, Official Journal of the European Communities, L 272 Volume 33, 3. October 1990
11.               
Određivanje ugljikovog dioksida
 
Determination of carbon dioxide
 
 
 
Pravilnik o fizikalno-kemijskim metodama analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina (N.N. 106/04-XII, članci 24 i 26).
Regulation on physical-chemical methods of must, wine, other grape and wine products and fruit wine analysis, „Official Gazette“ No. 106/04, Articles 24 and 26
 
Commission Regulation (EC) No 2676/90-37, Official Journal of the European Communities, L 272 Volume 33, 3. October 1990
12.               
Određivanje reducirajućih šećera
 
Determination of reducing sugars
Pravilnik o fizikalno-kemijskim metodama analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina (N.N. 106/04-IV, članci 12, 13-točka 2.B, članak 14).
Regulation on physical-chemical methods of must, wine, other grape and wine products and fruit wine analysis, „Official Gazette“ No. 106/04, Articles 12, 13-point 2B and 14
 
Commission Regulation (EC) No 2676/90-5, Official Journal of the European Communities, L 272 Volume 33, 3. October 1990
 
 
U okviru komercijalne odnosno tržišne aktivnosti laboratorija osim fizikalno – kemijske analize proizvoda za potrebe puštanja u promet, Vinarski laboratorij obavlja:
 
- fizikalno - kemijske analize mošta, vina, jakih alkoholnih pića, octa i sličnih proizvoda u svrhu kontrole kakvoće
- probe bistrenja vina, proteinske stabilnosti i stabilnosti na tartarate
- spektrofotometrijsko određivanje glicerola, glukoze, fruktoze, limunske, jabučne, mliječne i vinske kiseline
- fizikalno – kemijsku i senzornu analizu vina i jakih alkoholnih pića u sklopu lokalnih izložbi
- savjetodavnu djelatnost za proizvođače s područja Istre
 
 
ZNANSTVENO – ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST
 
U okviru znanstveno – istraživačkog rada na projektu „Valorizacija resursa vinove loze (Vitis sp.) i banka gena” laboratorij je vrlo aktivan u području ispitivanja aromatskog i polifenolnog sastava mošta, vina i sortnih rakija komovica autohtonih i introduciranih sorti u sklopu istraživanja utjecaja različitih tehnoloških postupaka na fizikalno – kemijska i senzorna svojstva dobivenih proizvoda.
U sklopu analize aromatskog profila korištenjem tehnika plinske kromatografije (GC) i plinske kromatografije - spektrometrije masa (GC/MS) određuju se:
- spojevi primarne (sortne) arome: terpeni, C13 norizoprenoidni derivati, C6 alkoholi …
- spojevi sekundarne (fermentacijske) arome: hlapivi esteri, viši alkoholi, masne kiseline …
U sklopu analize fenolnog profila korištenjem tehnika tekućinske kromatografije visokog razlučivanja (HPLC) i UV – VIS spektrofotometrije određuju se:
- ukupni i pojedinačni fenoli (fenolne kiseline, antocijanidini, stilbeni, flavan 3 – oli….)
- tonalitet i intenzitet boje
- antioksidacijska aktivnost
Znanstveno – istraživačka i komercijalna aktivnost Vinarskog laboratorija nadopunjuju se i usmjerene su na podizanje i osiguranje kakvoće naših autohtonih proizvoda dobivenih od grožđa vinove loze.
 
 
  
 
 
VINARSKI LABORATORIJ
Prijem uzoraka
UTORAK I ČETVRTAK
8.00 – 13.00
 
 
Kontakti
 
 
dr.sc. Igor Lukić
 
Voditelj Vinarskog laboratorija
 
Tel: 052 408 327
 
 
Irena Delač
 
Administrator Vinarskog laboratorija
 
Tel: 052 408 331
 
 
 
 
Aktualne vijesti | O institutu | Cjenici usluga Instituta | Zavodi | Traži | EURAXESS | Kontakt | Foto galerija | Press Clipping | Linkovi | Lokacija Instituta |
Banner