Home Mail    
 
 
  Aktualne vijesti arrow Zavodi arrow Zavod za poljoprivredu arrow Genetički laboratorij
--------------------------------
Aktualne vijesti
O institutu
Cjenici usluga Instituta
Zavodi
Traži
EURAXESS
Kontakt
Foto galerija
Press Clipping
Linkovi
Lokacija Instituta
Odabir Jezika
Webmail
Korisničko ime

Šifra
Genetički laboratorij Ispis E-mail

Genetički laboratorij u Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču osnovan je početkom 2003. godine. Tijekom 2003 i 2004. godine laboratorij je opremljen i danas sadrži osnovnu opremu za zdravstvenu kontrolu biljnog materijala ( ELISA reader i washer ) i molekularne analize ( Thermocycler ( PCR ) ), horizontalna i vertikalna elektroforeza, sistem za foto-dokumentaciju i obradu rezultata, centrifuga, sušionik, vodena kupelj, autoklav ) kao i sitnu i potrošnu opremu neophodnu svakom laboratoriju. U sklopu laboratorija nalaze se dvije prostorije, prva površine oko 30m2, s djelomično odvojenim prostorom za pripremu uzoraka te posebna prostorija za rad s opasnim tvarima opremljena digestorom i autoklavom, koju Genetički laboratorij dijeli s Pedološkim laboratorijem. Već tijekom 2003. godine u laboratoriju su se počele provoditi zdravstvene analize biljnog materijala ( testiranje uzoraka vinove loze ELISA testom na 6 značajnijih virusa ) a uspostavljena je i suradnja s kolegama s Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete u Ljubljani, gdje se ovakve analize provode već dulje vrijeme i koja nam je omogućila kvalitetnu kontrolu uzoraka i rezultata. Tijekom 2004. i 2005. godine u laboratoriju se odvijao dio praktične nastave studenata Više vinarske škole a izrađen je i jedan diplomski rad. Danas se u laboratoriju, pored sanitarnih analiza provode i analize DNA metodom mikrosatelita prema iskustvu transferiranom u CRA - Centro di Ricerca per la Viticoltura ( Conegliano, Italija ). Namjena laboratorija je provođenje analiza potrebnih za formiranje i održavanje ( zdravstvenu kontrolu ) pokusnih nasada i banke gena autohtonih sorata vinove loze, maslina i drugih poljoprivrednih kultura. U laboratoriju se provode i molekularne ( DNA ) analize u svrhu genetičke identifikacije i formiranja baze podataka autohtonih sorti vinove loze i maslina koje će sadržavati njihove genetičke profile, što bi u budućnosti, pored doprinosa očuvanju bioraznolikosti našlo i praktičnu primjenu te doprinijelo zaštiti podrijetla finalnog proizvoda, vina i maslinovog ulja.

Dosadašnji rezultati

U Genetičkom laboratoriju provedena je laboratorijska analiza na prisutnost štetnih organizama koji uzrokuju virusne i virozama slične bolesti vinove loze serološkim metodama ( ELISA test ) tijekom više godina, na oko 1600 uzoraka u svrhu u svrhu zdravstvene kontrole sadnog materijala za formiranje pokusnih nasada Instituta i banke gena. Dio uzoraka analizirano je u komercijalne svrhe, za potrebe Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu.
Sakupljen je materijal za molekularnu (DNA) analizu u svrhu genetičke identifikacije i formiranja baze podataka autohtonih sorti vinove loze i maslina i dio materijala analiziran je metodom analize mikrosatelita u okviru više različitih znanstvenoistraživačkih i komercijalnih projekata (“Genetski i gospodarski resursi Vitis sp. i banka gena”, «Valorizacija autohtonih sorti maslina u Istri», “Jarbola – Projekt očuvanja autohtonih sorti”, Valorizacija resursa vinove loze (Vitis sp.) i banka gena“, Hrvatsko-Slovenski bilateralni projekti „Formiranje baze podataka autohtonih sorata maslina u Istri“, projekt marketinške pripreme „Izrada specifikacije za maslinovo ulje sa zemljopisnim podrijetlom 2006“, Projekt „Zaštita oznake zemljopisnog podrijetla maslinovog ulja s područja Valalte“). Rezultati ovih istraživanja vidljivi su iz znanstvenih i stručnih radova objavljenih u više svjetski priznatih publikacija, među kojima su i dva časopisa iz područja vinogradarstva i vinarstva s najvećim faktorom utjecaja u ovom području. Više o publikacijama i njihovom rangiranju u svjetskim razmjerima vidljivo je na internet stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije kao i iz svjetskih baza podataka. Dio rezultata dostupan je široj javnosti na web stranicama Hrvatsko - Slovenskog bilateralnog projekta
http://www.iptpo.hr/iod koje su u formiranju.
Rezultati su prezentirani na više domaćih i međunarodnih skupova a uspostavljena je i znanstvena suradnja sa stručnjacima iz područja iz više europskih i svjetskih zemalja.

Sadašnje stanje

 

U Genetičkom laboratoriju obavljaju se za sada prvenstveno analize u znanstveno -istraživačke svrhe. Relativno suvremene metode i oprema koja se koristi u laboratoriju omogućavaju suradnju i usporedbu rezultata s vodećim svjetskim laboratorijima koji se bave sličnim istraživanjima.

Smjernice razvoja

Za daljnji uspješan razvoj laboratorija u planu je proširivanje njegovih aktivnosti kroz osmišljavanje, prijavu i sudjelovanje na projektima namijenjenim primjeni znanja u gospodarstvu, u skladu sa smjernicama države i resornih ministarstava. Time prvenstveno ( barem u početnoj fazi ) govorimo o projektima čiji je cilj aplikacija molekularnih tehnika u kontroli sljedivosti i zaštiti podrijetla autohtonih proizvoda, vina, maslinovog ulja i sl. Kako je razvijanje i primjena ovih metoda još u eksperimentalnoj fazi u svijetu, potrebno je pripremiti znanstvenu osnovu za njihovu aplikaciju, i to prvenstveno kroz znanstvena istraživanja i formiranje baze podataka autohtonih sorti te raditi na popularizaciji ovih istraživanja i prezentiranja gospodarskoj i znanstvenoj javnosti.

Kontakti:

Predstojnica Zavoda:
dr.sc. Barbara Sladonja

Virologija:
Sara Godena, dipl.ing.agr.
  
Aktualne vijesti | O institutu | Cjenici usluga Instituta | Zavodi | Traži | EURAXESS | Kontakt | Foto galerija | Press Clipping | Linkovi | Lokacija Instituta |
Banner