Home Mail    
 
 
  Aktualne vijesti arrow Cjenici usluga Instituta arrow Cjenik konzult. usluga - IPARD
--------------------------------
Aktualne vijesti
O institutu
Cjenici usluga Instituta
Zavodi
Traži
EURAXESS
Kontakt
Foto galerija
Press Clipping
Linkovi
Lokacija Instituta
Odabir Jezika
Webmail
Korisničko ime

Šifra
CJENIK KONZULTANTSKIH USLUGA U OKVIRU IPARD PROGRAMA Ispis E-mail
 
 
Redni broj
Vrsta konzultantske usluge
Cijena ( HRK )
1.
Pružanje informativnih i savjetodavnih usluga – informiranje,savjetovanje i usmjeravanje podnositelja u postupku prikupljanja dokumentacije za prijavu na IPARD natječaj
1,5% od ukupnog ulaganja, minimalno 6.000,00 kn, maksimalno 15.000,00 kn
2.
Izrada poslovnog plana / investicijske studije za mjeru 101
2% od iznosa ulaganja, minimalno 8.000,00 kn, maksimalno 21.600,00 kn
3.
Izrada poslovnog plana / investicijske studije za mjeru 103
3% od iznosa ulaganja, minimalno 12.000,00 kn, maksimalno 36.000,00 kn
 
 
• Cijene usluga izražene su u kunama i vrijede za 2012. godinu,
• U cijene nije uračunat PDV,
• U izradi cjenika konzultantskih usluga u okviru IPARD programa vodilo se je računa o odredbama Pravilnika o provedbi mjere 101. i mjere 103. unutar IPARD programa (NN 146/09),
• Djelatnici Instituta ostvaruju pravo na 50% popusta na navedene cijene
 
 
CJENIK PRUŽANJA INFORMATIVNIH I SAVJETODAVIH USLUGA
 
 
 
VRIJEDNOST ULAGANJA
Cijena bez PDV-a
Cijena bez PDV-a sa popustom
A
od 97.200,00 kn do 400.000,00 kn ili
od 13.500,00 EUR do 55.555,00 EUR
6.000,00 kuna
prema dogovoru
B
od 400.000,00 kn do 666.666,00 kn ili
od 55.555,00 EUR do 92.592,00 EUR
1,5% od iznosa ulaganja
prema dogovoru
C
preko 666.666,00 kn ili
preko 92.592,00 EUR
10.000,00 kuna
prema dogovoru
 
 
                                                                 
 
CJENIK IZRADE POSLOVNOG PLANA / INVESTICIJSKE STUDIJE ZA MJERU 101
 
 
VRIJEDNOST ULAGANJA
Cijena bez PDV-a
Cijena bez PDV-a sa popustom
A
od 97.200,00 kn do 400.000,00 kn ili
od 13.500,00 EUR do 55.555,00 EUR
8.000,00 kuna
4.000,00 kuna
B
od 400.000,00 kn do 1.000.000,00 kn ili
od 55.555,00 EUR do 138.888,00 EUR
2% od iznosa ulaganja
1% od iznosa ulaganja
C
preko 1.000.000,00 kn ili
preko 138.888,00 EUR
15.000,00 kuna
10.800,00 kuna


                                                                  
 
CJENIK IZRADE POSLOVNOG PLANA / INVESTICIJSKE STUDIJE ZA MJERU 103
 
 
VRIJEDNOST ULAGANJA
Cijena bez PDV-a
Cijena bez PDV-a sa popustom
A
od 243.360,00 kn do 400.000,00 kn ili
od 33.800 EUR do 55.555 EUR
12.000,00 kuna
6.000,00 kuna
B
od 400.000,00 kn do 1.200.000,00 kn ili
od 55.555,00 EUR do 166.666,00 EUR
3% od iznosa ulaganja
1,5% od iznosa ulaganja
C
preko 1.200.000,00 kn ili
preko 166.666,00 EUR
36.000,00 kuna
18.000,00 kuna

Napomena: Odnos između kuna i eura je informativnog karaktera. Stvarni odnos utvrđuje se na temelju važeće tečajne liste u trenutku sklapanja ugovora o izradi Poslovnog plana / Investicijske studije.

Za sve informacije možete kontaktirati dr.sc. Milana Oplanića na broj telefona 052 408 330 ili na e-mail: milan@iptpo.hr
 
 
Aktualne vijesti | O institutu | Cjenici usluga Instituta | Zavodi | Traži | EURAXESS | Kontakt | Foto galerija | Press Clipping | Linkovi | Lokacija Instituta |
Banner