Home Mail    
 
 
  Aktualne vijesti arrow Cjenici usluga Instituta arrow Cijenici usluga laboratorija
--------------------------------
Aktualne vijesti
O institutu
Cjenici usluga Instituta
Zavodi
Traži
EURAXESS
Kontakt
Foto galerija
Press Clipping
Linkovi
Lokacija Instituta
Odabir Jezika
Webmail
Korisničko ime

Šifra
Cjenici analize uzoraka Ispis E-mail

VINARSKI LABORATORIJ

CJENIK USLUGA VINARSKOG LABORATORIJA
 A MOŠT, VINO I OCAT
Ovlašteni ispitni laboratorij po Rješenju MPRRR, Klasa: UP/I – 320 – 14/08 – 01/82
 

KEMIJSKO - FIZIKALNI PARAMETRI

 
METODA
CIJENA USLUGE
Relativna gustoća - denzimetrija
Ru 5. 4. 2. 1.*
20,00
Alkoholna jakost - denzimetrija  
Ru 5. 4. 2. 2.*
85,00
Alkoholna jakost
Ebulioskop
50,00
Ukupni suhi ekstrakt - denzimetrija
Ru 5. 4. 2. 3.*
100,00
Ukupni suhi ekstrakt
Gravimetrija
70,00
Reducirajući šećeri – titracija
Ru 5. 4. 2. 4.**
50,00
Invertni šećer – invertiranje/titracija
Ru 5. 4. 2. 4.**
100,00
Pepeo - gravimetrija
Ru 5. 4. 2. 5.*
120,00
pH - potenciometrija
Ru 5. 4. 2. 6.*
20,00
Ukupna kiselost - titracija
Ru 5. 4. 2. 7.*
25,00
Hlapiva kiselost – destilacija/titracija
Ru 5. 4. 2. 8.*
60,00
Slobodni SO2 – jodometrijska titracija
Ru 5. 4. 2. 9.*
30,00
Ukupni SO2 – jodometrijska titracija
Ru 5. 4. 2. 9.*
50,00
Limunska kiselina - kvantitativno
Ru 5. 4. 2.10.*
300,00
Vinska kiselina - kvantitativno
Enzimatski / spektrofotometrija
300,00
Jabučna kiselina - kvantitativno
Enzimatski / spektrofotometrija
300,00
Mliječna kiselina - kvantitativno
Enzimatski / spektrofotometrija
300,00
Organske kiseline kvalitativno (vinska, jabučna, mliječna)
Kromatografija na papiru
220,00

Tlak CO2 - manometrija

Ru 5. 4. 2. 11.*
40,00
Suha tvar
Refraktometrija
20,00
Šećer (Babo, Oeksel)
Areometrija
20,00
Kontrola vina i stručno mišljenje
 
150,00
Proba bistrenja/stabilnost vina
Bentotest, proteotest
120,00
Kompletna analiza vina
 
550,00
Kompletna analiza octa (alkohol, ukupna kiselost, SO2 slobodni i ukupni)
 
120,00
Viši alkoholi, metanol, etil acetat, acetaldehid
Plinska kromatografija
400,00

* Metoda: Pravilnik o fizikalno – kemijskim metodama analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina (N.N. 106/2004);
Commission Regulation (EC) No 2676/90 of 17 September 1990 determining Community methods for the analysis of wines, Official Journal of the European Communites, L 272 Volume 33, 3. October 1990.
** Metoda: Determination of reducing sugars by means of Fehling's solution with methylene blue as internal indicator. Lane, J. H., Eynon, L. J. Soc. Chem. Ind., 1923, n. 4. 32.

U cijenu je uračunat PDVCJENIK USLUGA VINARSKOG LABORATORIJA
ZA JAKA ALKOHOLNA PIĆA


FIZIKALNO – KEMIJSKA ANALIZA


 
CIJENA USLUGE

RAKIJA KOMOVICA
(alkohol, kiseline)

122,00

RAKIJA KOMOVICA
(alkohol, kiseline, plinska kromatografija)

366,00

SPECIJALNE (OBOJENE) RAKIJE
(alkohol, kiseline)

183,00
SPECIJALNE (OBOJENE) RAKIJE
(alkohol, kiseline, plinska kromatografija)
427,00
U cijenu je uračunat PDV

 
CJENIK USLUGA VINARSKOG LABORATORIJA ZA IZLOŽBE VINA
Metoda senzornog ocjenjivanja
Cijena do 30 uzoraka
Cijena svakog sljedećeg uzorka
Buxbaum metoda
(metoda 20 pozitivnih bodova)
9.600,00 HRK
120,00 HRK
Metoda 100 bodova
(službena OIV – e metoda)
 
10.400,00 HRK
120,00 HRK
Cijena obuhvaća fizikalno – kemijsku analizu i organoleptičku (senzornu) ocjenu vina
U cijenu ocjenjivanja dodatnih uzoraka uračunat je popust s cjenika usluge laboratorija u visini od 35%
U cijenu je uključen PDV
Cijena je određena na bazi jednog dana degustacije
Svaki sljedeći dan degustacije Buxbaum metodom naplaćuje se dodatnih 650,00 HRK po degustatoru
Svaki sljedeći dan degustacije Metodom 100 bodova naplaćuje se dodatnih 700,00 HRK po degustatoru.
Komisija za ocjenjivanje sastoji se od 5 degustatora neovisno o metodi ocjenjivanja

Kontakti:
dr.sc. Igor Lukić
Voditelj Vinarskog laboratorija
Tel: 052 408 327
 
Irena Delač
Administrator Vinarskog laboratorija
Tel: 052 408 331


PEDOLOŠKI LABORATORIJ

CJENIK USLUGA PEDOLOŠKOG LABORATORIJAVrsta usluge


Cijena za 1-2 uzorka
Cijena za 3-5 uzorka
Cijena za 6+ uzorka

 

Analiza tla za ostvarivanje prava na poticaj za podizanje višegodišnjih nasada (vinograd. i voćarske kulture)

 

Analiza tla u redovnoj proizvodnji + program gnojidbe (vinograd. i voćarske kulture)

(Kompletna analiza za uzorak tla sa dvije dubine; 0-
30 cm, 30-60 cm)

 

750,00
650,00
500,00

Analiza tla u redovnoj proizvodnji
+ program gnojidbe
(povrtlarske i ratarske kulture, za uzorak tla sa jedne dubine; 0-30 cm)

450,00
400,00
300,00

Program gnojidbe za pojedinu kulturu

150,00
Izlazak na teren
(vrijeme na putu *)

100,00 x sati provedeni na putu +
(broj kilometara x 2,50)

U cijenu je uračunat PDV
Vrijeme na putu obračunava se po listi zaduženja službenog vozila Instituta i po procijenjenoj udaljenosti točke rada
Cijena uzimanja uzorka je jedinična i obračunava se po uzetom uzorku

Kontakti:
Voditelj pedološkog laboratorija
Zoran Užila, dipl. ing. agr.

Stručni suradnik u sustavu znanosti
Tel:   + 385 52 408 337
Fax: + 385 52  431 659

e-mail: zoran@iptpo.hrPREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI LABORATORIJ


  

CJENIK PREHRAMBENO - BIOTEHNOLOŠKOG LABORATORIJA

 Šifra
USLUGA   
 Jedinična cijena (HRK)

UTVRĐIVANJE KVALITETE MASLINOVOG ULJA ZA KATEGORIZACIJU I DEKLARIRANJE § 

 *A M1 Određivanje slobodnih masnih kiselina   
 100,00
 *A M02
Određivanje peroksidnog broja     100,00
 *A M03 Određivanje specifične UV ekstinkcije (tzv. „K-brojeva“)     200,00
 M05 Senzorsko ocjenjivanje djevičanskog maslinovog ulja (S1)    450,00

UTVRĐIVANJE AUTENTIČNOSTI MASLINOVOG ULJA §

*A M04

Određivanje udjela voskova 1.300,00
 M06 Određivanje metil estera masnih kiselina (priprema metil estera masnih kisleina i njihovo određivanje plinskom kromatografijom)     600,00
 M07 Određivanje trans-izomera masnih kiselina (priprema metil estera masnih kisleina i njihovo određivanje plinskom kromatografijom)     600,00
 M08 Određivanje sastava i udjela sterola kapilarnom plinskom kromatografijom  1.400,00
 M09 Određivanje udjela eritrodiola i uvaola kapilarnom plinskom kromatografijom  1.100,00
 M10 Određivanje udjela alifatskih alkohola kapilarnom plinskom kromatografijom     1.400,00
 M11 Određivanje stigmastadiena     1.000,00
 M12 Određivanje triacilglicerola s ECN 42 (razlika između podataka dobivenih HPLC-om i teoretske količine)  1.400,00

   OSTALE USLUGE

    M15 Senzorsko ocjenjivanje djevičanskog maslinovog ulja (S2, bodovna skala za natjecanja u kvaliteti) 350,00
     M16 Određivanje ukupnih fenola izraženih kao kavena kiselina     300,00
§ Prema Pravilniku o uljima od ploda i komine maslina (NN 7/09)
A Akreditirana metoda
*  Analiza za koju je laboratorij ovlašten kao službeni laboratorij prema Rješenju Ministarstva  poljoprivrede (KLASA: UP/I-310-26/12-01/35; URBROJ: 525-09/0563-12-2)

Odobravaju se popusti na osnovi većeg broj uzoraka i/ili usluga.
Primjena ovog cjenika započinje 10.10.2012.

U cijene je uključen PDV


POPUSTI NA CIJENE USLUGA  PREHRAMBENO - BIOTEHNOLOŠKOG LABORATORIJA


U svrhu kategoriziranja i deklariranja

Broj uzoraka                     1- 9                              20 - 29                30 - 59             60 - 100          100 i više

SMK + PB + Kbr

5% 10% 15% 20%
25%

SMK + PB + S1

SMK + PB + Kbr + S1

PB + Kbr + S1


U svrhu natjecanja u kvaliteti


       


Oblik izvještaja

10 - 29 uzoraka

30 - 59 uzoraka 60- 100 uzoraka
Više od 100 uzoraka

SMK / PB / S2
Pojedinačni  5% 10% 15%
 20%
Zajednički
10%
15% 20%
 25%
SMK + PB + S2 Pojedinačni  10% 15% 20%
25%
Zajednički

15%

20% 25%
30%
SMK - Određivanje slobodnih masnih kiselina (M01)
PB - Određivanje peroksidnog broja (M02)
Kbr - Određivanje specifične UV ekstinkcije (M03)
S1 - Senzorsko cojenjivanje djevičanskog maslinovog ulja (za kategorizaciju i deklariranje) (M05)
S2 - Senzorsko cojenjivanje djevičanskog maslinovog ulja (bodovna skala na natjecanju) (M15)
 Primjena popusta na cijene usluga započinje 10.10.2012.

 
Aktualne vijesti | O institutu | Cjenici usluga Instituta | Zavodi | Traži | EURAXESS | Kontakt | Foto galerija | Press Clipping | Linkovi | Lokacija Instituta |
Banner