Home Mail    
 
 
  Aktualne vijesti arrow Zavodi arrow Zavod za poljoprivredu arrow Preh. bioteh. laboratorij
--------------------------------
Aktualne vijesti
O institutu
Cjenici usluga Instituta
Zavodi
Traži
EURAXESS
Kontakt
Foto galerija
Press Clipping
Linkovi
Lokacija Instituta
Odabir Jezika
Webmail
Korisničko ime

Šifra
Prehrambeno biotehnološki laboratorij Ispis E-mail

Prehrambeno – biotehnološki laboratorij (PBL) je osnovan 2005. godine. PBL se organizacijski nalazi unutar Zavoda za poljoprivredu i prehranu, jedne od tri organizacijske jedinice Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču. Komercijalna djelatnost laboratorija bila je usmjerena prema tome da bude na usluzi proizvođačima i potrošačima maslinovog ulja u svrhu provjere kvalitete maslinovog ulja te za potrebe održavanja natjecanja i izložbi. S vremenom je laboratorij stekao povjerenje i priznanje od strane korisnika usluga laboratorija te je svojom djelatnošću i drugim aktivnostima sudjelovao u razvoju maslinarstva u Istri.

  
KVALITETA USLUGA PREHRAMBENO - BIOTEHNOLOŠKOG LABORATORIJA

Od 2009. godine Prehrambeno-biotehnološki laboratorij akreditiran je prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA), neovisne, neprofitne i nekomercijalne nacionalne akreditacijske ustanove. Obzirom da je akreditacija međunarodno priznati način dokazivanja stručne i tehničke osposobljenosti laboratorija, Potvrda o akreditaciji PBL-a pruža jamstvo korisnicima usluga laboratorija da su rezultati dobiveni metodama iz područja akreditacije laboratorija točni i precizni.Registar potvrda o akreditaciji izdanih od HAA


Područje akreditacije laboratorija obuhvaća četiri metode ispitivanja maslinovog ulja, a u postupku je proširenja područja akreditacije svim ostalim metodama propisanima
Pravilnikom o uljima od ploda i komine maslina („Narodne novine“ 7/09 i 112/09)

OVLAŠTENJE

Dana 7. rujna 2012. godine Ministarstvo poljoprivrede izdalo je Rješenje (KLASA: UP/I-310-26/12-01/35; URBROJ: 525-09/0563-12-2) kojim se ovlašćuje Prehrambeno – biotehnološki laboratorij Instituta za poljoprivredu i turizam kao službeni laboratorij za obavljanje analiza maslinovog ulja za potrebe službenih kontrola, na temelju članka 81. stavka 1. i 2. Zakona o hrani („Narodne novine“ 46/07, 84/08 i 55/11), članka 8. Pravilnika o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje („Narodne novine“ 86/10 i 7/11) i članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09).

PANEL ZA SENZORSKU ANALIZU DJEVIČANSKOG MASLINOVOG ULJA

Unutar Prehrambeno - biotehnološkog laboratorija djeluje Panel za senzorsku analizu djevičanskog maslinovog ulja Instuta za poljoprivredu i turizam. Osim što je metoda senzorske analize maslinovog ulja obuhvaćena ovlaštenjem, Panel je na osnovu Pravilnika o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja („Narodne novine“ 22/10) od 19. srpnja 2012.g. upisan na Listu profesionalnih panela Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske.


U Panelu Instituta maslinova ulja organoleptički se ocjenjuju prema Metodi međunarodnog vijeća za maslinu (IOC - International Olive Council: Method for organoleptic assessment of virgin olive oil, COI/T.20/Doc.15/Rev. 3, 2010) koja je propisana i u Pravilniku o uljima od ploda i komine maslina (NN7/09). Ocjenjivanje uzoraka maslinovih ulja provodi najmanje 8 senzorskih analitičara koji su odabrani i educirani prema Priručniku za odabir, obuku i nadzor kvalificiranih ocjenjivača maslinovog ulja (IOC: Guide for the selection, traininig and monitoring of skilled virgin olive oil tasters, COI/T.20/Doc.No 14/Rev. 3/2011). Trenutačno se Panel sastoji od 17 članova, a voditeljica Panela je dr.sc. Karolina Brkić Bubola. Članovi Panela se kontinuirano educiraju u polju senzorskih analiza maslinovih ulja, kvaliteti maslinovih ulja i čimbenicima koji utječu na nju.   

Osnovna zadaća Panela je ispitivanje senzorskih svojstava djevičanskih maslinovih ulja te donošenje ocjene o njihovoj senzorskoj kvaliteti u skladu svažećim propisima i normama u svrhu:

1. određivanja kategorije ulja prema organoleptičkim svojstvima te određivanje organoleptičkih svojstava koja se mogu navoditi na oznaci prije stavljanja na tržište, 

2. provjere sukladnosti organoleptičkih svojstava djevičanskih maslinovih ulja s podacima navedenim u specifikaciji proizvoda u postupku registracije oznake i prije stavljanja na tržište proizvoda s oznakom izvornosti, zemljopisnog podrijetla ili tradicionalnog ugleda, te

3. analize maslinovih ulja na tržištu radi provjere označenih podataka, za potrebe službene kontrole.


Panel raspolaže radnim prostorom s 10 kabina za ocjenjivače i svom potrebnom opremom za senzorsku analizu maslinovih ulja koja je u skladu s važećim normama
Međunarodnog vijeća za maslinu. Od 2010. g. Panel uspješno sudjeluje u međulaboratorijskim usporedbama u organizaciji Bipea-e (Francuska) u kojima se uspoređuje sa drugim panelima na međunarodnoj razini. Panel se priprema za postupak akreditacije prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 u sklopu akreditiranog Prehrambeno - biotehnološkog laboratorija Instituta za poljoprivredu i turizam. Nadzor za proširenje akreditacije od strane Hrvatske akreditacijske agencije predviđen je do kraja 2012. godine te bi se pozitivnim ishodom nadzora stekli uvjeti za pokretanje postupka ovlašćivanja Prehrambeno - biotehnološkog laboratorija kao referentnog laboratorija u Republici Hrvatskoj.

Panel nudi i uslugu deskriptivne (opisne i bodovne) senzorske analize maslinovih ulja u svrhu karakterizacije proizvoda te potreba izložbi, natjecanja i sličnih manifestacija.METODE ANALIZE MASLINOVOG ULJA

Prehrambeno - biotehnološki laboratorij
je stručno i tehnički osposobljen za provođenje metoda ispitivanja maslinovog ulja kojima se određuju:

Udio slobodnih masnih kiselina

 

A

 

O

 Peroksidni broj

 

A

 

O

 Specifična UV ekstinkcija (“K-brojevi”)

 

A

 

O

 Udio voskova

 

A

 

O

 Senzorska svojstva

 

pA

 

O

 Udio stigmastadiena

 

pA

 

O

 Sastav masnih kiselina

 

pA

 

O

 Udio trans masnih kiselina

 

pA

 

O

 

Sastav i udio sterola

 

pA

 

O

 

Udio eritrodiola i uvaola

 

pA

 

O

 ΔECN42 i sastav triglicerida

 

pA

 

 

 Udio alifatskih alkohola

 

pA

 

 

A      akreditirana metoda
pA    metoda u postupku akreditacije

O     ovlaštena metoda
Ovlaštenje laboratorija služi isključivo za potrebe provođenja službenih kontrola.

U postupku proširenja područja akreditacije još su dvije metode analize maslinovog ulja, za određivanje:

Udjela 2-gliceril monopalmitata

 pA

Udio hlapivih halogeniranih otapala

 

 pA

Nadzor za proširenje akreditacije od strane Hrvatske akreditacijske agencije predviđen je do kraja 2012. godine te bi se pozitivnim ishodom nadzora stekli uvjeti za pokretanje postupka ovlašćivanja Prehrambeno – biotehnološkog laboratorija kao referentnog laboratorija za ispitivanje maslinovog ulja u Republici Hrvatskoj. 

OSTALE USLUGE LABORATORIJA

Prehrambeno – biotehnološki laboratorij nudi velik broj usluga, kao npr.:

1. određivanje kvalitete maslinovog ulja na temelju kemijske te senzorske analize u svrhu  kategorizacije djevičanskih maslinovih ulja;

2. određivanje intenziteta pozitivnih senzorskih osobina ekstra djevičanskog maslinovog ulja (voćno, gorko, pikantno) koji se mogu istaknuti na deklaraciji kao posebna senzorska svojstava određenog maslinovog ulja u svrhu dodavanja vrijednosti proizvodu i diferencijacije ponude ekstra djevičanskog maslinovog ulja;

3. određivanje udjela voskova u maslinovom ulju u svrhu navođenja na deklaraciji vrijednosti kemijskih parametara kvalitete maslinovog ulja (Slobodne masne kiseline, Peroksidni broj, „K-brojevi“);

4. provjere sukladnosti kemijskih i senzorskih parametara djevičanskih maslinovih ulja s podacima navedenim u specifikaciji proizvoda u postupku registracije oznake i prije stavljanja na tržište proizvoda s oznakom izvornosti, zemljopisnog podrijetla ili tradicionalnog ugleda;

5. ispitivanje tržišne kategorije kvalitete i autentičnosti maslinovih ulja za potrebe službenih kontrola domaćih i uvoznih maslinovih ulja prisutnih na tržištu Republike Hrvatske.

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Znanstvenici i stručnjaci Prehrambeno - biotehnološkog laboratorija sudjeluju  u realizaciji znanstveno - istraživačkih, primijenjenih i razvojnih projekata prvenstveno na području maslinarstva i uljarstva.

Pomoću suvremene opreme u laboratoriju je moguće odrediti, osim parametara obuhvaćenih komercijalnom djelatnosti laboratorija, još i mnoge druge parametre pokazatelje kvalitete i specifičnosti maslinovog ulja odnosno sorti maslina (udio ulja u plodu masline, ukupni fenoli, orto-difenoli, indeks gorčine, antioksidacijsku aktivnost, profil spojeva arome, udio pigmenata i dr.).

Prehrambeno - biotehnološki laboratorij nudi izradu znanstveno-stručno-tehničkih elaborata kao podloge za:

1. stvaranje baze podataka o kemijskom sastavu i senzorskim svojstvima djevičanskih maslinovih ulja autohtonih istarskih sorti;

2.  karakterizaciju i sticanje dodane vrijednosti maslinovih ulja u svrhu diferencijacije proizvoda na tržištu;

3. 
marketinšku pripremu;

4.   unaprjeđenje proizvodnje i kvalitete proizvoda,

5.  te inovacije u proizvodnji sa svrhom razvoja novih proizvoda.


KONTAKTI

Više informacija o laboratoriju moguće je dobiti od voditeljice Prehrambeno – biotehnološkog laboratorija Marine Lukić, dipl.ing.preh.tehn. i/ili od voditeljice Panela dr.sc. Karoline Brkić Bubola dolaskom u Institut, pozivom na telefon ili slanjem e-maila.

Voditeljica Prehrambeno - biotehnološkog laboratorija
Marina Lukić, dipl. ing. preh. tehn.
Stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju
Tel: +385 52 408 342
e-mail:
marina@iptpo.hr

Voditeljica Panela za senzorsku analizu maslinovog ulja
dr.sc. Karolina Brkić Bubola
Znanstveni suradnik
Tel: + 385 52 408 341
e-mail:
karolina@iptpo.hr

Prehrambeno - biotehnološki laboratorij
Zavod za poljoprivredu i prehranu
Institut za poljoprivredu i turizam
Karla Huguesa 8
Tel: + 385 52 408 300 (centrala)
Fax:+ 385 52 431 659

PRIMANJE UZORAKA

Prijemna kancelarija
Klara Pilar, polj. tehn.

PON - PET
8:00 - 15:00


Potrebno je dostaviti:

Za kemijsku analizu, najmanje 0,25 l uzorka ulja;
Za senzorsku analizu, najmanje 0,50 l uzorka ulja.


Slanje uzoraka poštom
Potrebno je uz pošiljku poslati popunjeni 
ZAHTJEV

ISPIS CJENIKA S UTVRĐENIM POPUSTIMA

 
Aktualne vijesti | O institutu | Cjenici usluga Instituta | Zavodi | Traži | EURAXESS | Kontakt | Foto galerija | Press Clipping | Linkovi | Lokacija Instituta |
Banner